Keskitymme koneelliseen puunkorjuuseen, hoidamme kokemuksella Pirkanmaan alueella:

  • normaalit harvennukset ja päätehakkuut
  • energiaharvennukset
  • kantojen nostot
  • kantojen ja hakkuutähteiden ajot
  • rakennustonttien puuston raivaukset
  • muut erikoiskohteiden koneelliset hakkuut
  • toimihenkilöpalvelut, kuten leimikon suunnittelu ja erilaiset puuston mittaukseen sekä koneiden mittatarkkuuteen liittyvät tehtävät

Käytämme tarkoituksemukaista ja kohteelle sopivaa kalustoa. Olemme pitkäaikaisen kokemuksen myötä kasvaneet metsäalan ammattilaisiksi ja työtämme ohjaavat alan sertifioinnit.